Loading...
  • โรงแรมประจวบแกรนด์
  • โรงแรมประจวบแกรนด์
  • โรงแรมประจวบแกรนด์

ห้องพัก


ห้องพักรวม 137 ห้อง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ห้องสแตนดาร์ด, ห้องจูเนียร์สูท และ ห้องซีสกายสูท แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งทิศตะวันออกเป็นวิวทะเลเมืองประจวบฯ สวยงามยามที่พระอาทิตย์ขึ้น ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นทิวทัศน์ของเทือกเขาตะนาวศรียาวตลอดแนว

ห้องแสตนดาร์ด


ขนาดห้องพัก: 28-30 ตร.ม
จำนวนห้อง: 119 ห้อง

ดูเพิ่มเติม

ห้องจูเนียร์สูท


ขนาดห้องพัก: 50 ตร.ม
จำนวนห้อง: 16 ห้อง

ดูเพิ่มเติม

ห้องซีสกายสูท


ขนาดห้องพัก: 70 ตร.ม
จำนวนห้อง: 2 ห้อง

ดูเพิ่มเติม