Loading...

ห้องอาหาร


เปิดให้บริการทุกวัน เมนูหลากหลายทั้งอาหารไทยและนานาชาติ

ห้องอาหารเขาช่องกระจก


เปิดให้บริการทุกวัน เมนูหลากหลายทั้งอาหารไทยและนานาชาติ

  • ห้องอาหารเขาช่องกระจก: บริเวณชั้น 2
  • สามารถรองรับได้ : สูงสุด 200 ท่าน
  • อาหารเช้า : เปิดบริการ 07.00 - 10:00 น.
  • อาหารตามสั่ง : เปิดบริการถึง 10.00 - 22.00 น.

ห้องอาหารไวกิ้ง


--- Coming Soon ---