Loading...

ห้องประชุม & จัดงาน


โรงแรมประจวบแกรนด์ รับจัดประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงฉลองต่างๆ อาทิ งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด งานแต่งงาน โดยมีห้องประชุมสัมมนารองรับจำนวนผู้ร่วมงานตั้งแต่ 20 – 700 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย
Tel : 061 442 5243

ห้องทองเนื้อเก้า

รองรับตั้งแต่ 20 – 30 ท่าน ภายในมีอุปกรณ์ครบครัน เหมาะสำหรับการจัดประชุมย่อยหรือจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

ห้องทองนพคุณ

รองรับตั้งแต่ 40 – 90 ท่าน ภายในมีอุปกรณ์ครบครัน เหมาะสำหรับการจัดประชุมขนาดเล็ก

ห้องสิงขร

รองรับตั้งแต่ 100 – 240 ท่าน ภายในมีอุปกรณ์ครบครัน เหมาะสำหรับการจัดประชุมขนาดกลาง

ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม

รองรับตั้งแต่ 250 – 700 ท่าน ภายในมีอุปกรณ์ครบครัน เหมาะสำหรับการจัดประชุมขนาดใหญ่